Letbanen, Aarhus

Letbanen, Aarhus

Alle stationer ved letbanen i Aarhus har fået leveret specialfremstillet belægning samt forkant og bagkant til alle perroner.

Alle elementer er støbt i glat grå beton. Overfladen er støbt mod matrice, som giver en ”sandblæst” overflade, der giver en god og sikker friktion.

Alle stationer har fået alle deres taktile ledelinjer med samme overflade som resten af stationen.

Ønsket var at få så få forskellige overflader som muligt, for at gøre det mere ensartet og give et roligt billede af stationen.

Projektet er udført af Anlægsgartner Anders Matthissen København.

Kontakt for mere information

Jørgen Dau
Salgschef
+45 23999408

Se referencer

Letbanen i København
Perronelementer