Kvalitet og vejledning

Byggevarer skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013 ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), hvis den er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Ydeevnedeklarationen skal følge varen i enten fysisk eller elektronisk form.

Ydeevnedeklarationen indeholder:

  • Henvisning til den varetype, den omhandler (mærkningskode)
  • System til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne
  • Reference til harmoniseret standard
  • Angivelse af tilsigtet anvendelse
  • Ydeevne for væsentlige egenskaber krævet i den harmoniserede standards Anneks ZA

Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.

Oranje Betons ydeevnedeklarationer finder du nedenstående i elektronisk form (PDF) ud fra byggevarens mærkningskode på følgesedlen (f.eks. F01).

DoP

Beregningsskabeloner

Betonbjælker og søjler

Her kan du downloade vores blanket beregning af betonbjælker og søjler.