Højvandssikring, Skovshoved Havn

Højvandssikring, Skovshoved Havn

Om havnen

Skovshoved Havn danner i dag rammer for et moderne havnemiljø, der med den seneste udvidelse ikke blot har skabt flere bådpladser, men også et attraktivt og dynamisk mødested. Projektet omfattede udarbejdelse af en helhedsplan, der fastlagde rammerne for, hvordan sammenhængen mellem havnen, det bagvedliggende byområde og Skovshoved Fiskerleje kunne udvikles. Udviklingen er tænkt med respekt for det helt særlige miljø og kystlandskab, som havnen er en markant del af.

Den fysiske udformning af havneudvidelsen blev gennemført som en udvidelse mod øst, der gentog og udviklede den karakteristiske symmetriske molefrembygning, som kendetegner den nuværende Skovshoved Havn. Ved denne frembygning blev der foretaget opfyld af landarealer i nord på 8.300 m2 og i syd på 23.300 m2. Landarealerne blev omdannet til rekreative områder, der i dag skaber rammer for mange af havnens særlige aktiviteter og funktion som offentligt udflugtsmål.

Anlægget intergrerer mange forskellige funktioner for sejlere, sportsudøvere, tilskurere, besøgende og almene formål. Anlægget er et eksempel på integration mellem eliteidrætsudøvelse, kommercielle og frivillige interesser i en landskabligt følsom, beskyttet zone.

 

Kontakt for mere information

Jørgen Dau
Salgschef
+45 23999408

Se referencer

Lemvig Havn
Højvandssikring

Fanø Havn

Krystsikring
Amager Strandpark
Kystsikring
Å Udløb Aalborg
Betonelementer