LAR-elementer Hald Ege

LAR-elementer Hald Ege

Innovativ kantsten reducerer arealbehov til skybrudssikring

 

Energi Viborg Vand A/S har ansvaret for at drive og vedligeholde kloakkerne i Viborg Kommune. Borgerinvolvering og LAR-løsning kom på bordet, men kun takket været et vejbed med en nyudviklet kantsten, kom den i mål. Nu rulles løsningen ud i næste by.

Nye løsninger inden for samfundets infrastruktur er stærkt efterspurgte. Når der for eksempel renoveres kloakker, skal man imødekomme nye og stadigt strengere servicekrav, og det arbejde bliver vanskeliggjort af blandt andet stigende regnmængder og en øget risiko for skybrud.

– Der kommer mere vand generelt, og vi oplever flere kraftige regnskyl med store vandmængder, der skal kunne ledes væk, siger Pia Mandrup, civilingeniør hos Energi Viborg Vand A/S. Hun fortsætter:

– En del af de ældre kloakledninger kan ikke modtage al den regn. Den traditionelle løsning er at separere kloakledningen ved at opdele i spilde- og overfladevand. Men det er dyrt og en løsning, der tager lang tid at gennemføre. Derfor skulle der tænkes i alternative baner.

En del af kloaknettet i byområdet Hald Ege, der ligger syd for Viborg, stod for at skulle renoveres. Valget blev derfor at arbejde videre med en såkaldt LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), for hvis mængden af overfladevand blev reduceret, kunne man beholde den eksisterende kloak.

Borgerinvolvering skulle bane vej for LAR

Hvis de berørte husejere i området ville gå med til at håndtere regnvand på egen grund i en LAR-løsning, kunne man helt undgå en separat kloakering. Incitamentet for husejerne var en tilbagebetaling af tilslutningsbidraget på ca. 25.000 kroner.

Til trods for en stor opbakning på knap 60 procent, manglede der stadig frakobling af regnvand fra et par huse, hvis LAR-projektet skulle blive en succes. Det var lige ved og næsten, så gode råd var dyre, fortæller Pia Mandrup, der har brændt for projektet fra starten, fordi projektet samlet set ville kunne spare Energi Viborg Vand A/S og borgerne for et millionbeløb, og samtidig ville gavne naturen.

Miljøbillede af kantsten i helle-anlæg

 

Etablering af vejbed får projektet i mål

Løsningen på udfordringen blev et samarbejde med Viborg Kommune omkring etableringen af et vejbed på Teglgårdsvej i Hald Ege. Den slags opgaver har ingeniørfirmaet WSP Danmark stor erfaring med, og de blev derfor indkaldt til at rådgive om mulige løsninger.

– Vi anbefalede etableringen af et vejbed til opsamling af regnvand fra befæstede arealer i form af veje og fortove med et samlet areal på 650 m2. Og sådan blev det, siger Morten Korsgaard, projektchef i WSP Danmark A/S.

– Med vejbedet har vi nået målet for lokal afledning af regnvand, fordi det fuldt ud kompenserer for den manglende opsamling af regnvand hos husejerne uden at gå kompromis med servicekravet. Og så er det en god løsning, at regnvandet nedsiver, hvor det falder, pointerer Pia Mandrup.

Beregningerne, der ligger til grund for hele projektet viser, at den valgte LAR-løsning sagtens kan opsamle regnvandet fra en såkaldt 10 års hændelse, der er defineret som en regn, der kun forekommer en gang hvert 10. år.

Miljøbillede af kantsten. Der ses et helleanlæg med en kantsten som skaber et bed

 

Innovativ kantsten reducerer arealbehovet

For at reducere arealbehovet af selve vejbedet skulle der tænkes innovativt, og løsningen blev en ny kantsten. Den er udviklet i et samarbejde mellem Morten Korsgaard fra WSP Danmark og Oranje Beton i Holstebro. Jørgen Dau, salgschef hos Oranje Beton, kontaktede Morten Korsgaard og præsenterede ham for løsningen. Siden er den videreudviklet og er både blevet valgt i Hald Ege og til et kommende projekt i Skelhøje, som Energi Viborg Vand A/S også står bag.

Omdrejningspunktet er en nyudviklet, L-formet kantsten, der ”indhegner” regnvandsbedet. Med den udformning kan ”vingen” placeres under asfalten og sikre den nødvendige stabilitet, så der ikke skal være en bagstøbning inde i vejbedet. I den ene ende af vejbedet er der etableret et indløb, og desuden er der nedgravet 30 kassetter i bedet på i alt 14 m2, der kan klare overfladevand fra det 650 m2 store, vejareal.

L-kantstenen har samme dimensioner som normale kantsten, men med konstruktionen kan bedet laves dybere end med normale kantsten, og samtidig gør den vedligeholdelsen af bassinet meget lettere for Viborg Kommune. Den nye kantsten behøver ingen bagstøbning, der ellers ville have reduceret nedsivningsarealet, fortæller Jørgen Dau, salgschef i Oranje Beton.

– Med den nye løsning har vi været i stand til at reducere arealet på vejbedet til det halve, og samtidig er det en meget stabil konstruktion, der klarer påkørsel fra fx tunge traktorer, konkluderer Morten Korsgaard fra WSP Danmark.

Allerede testet og godkendt under skybrud

Projektet med etablering af vejbed og private regnvandsløsninger i Hald Ege har taget tre år i alt og har samlet sparet Energi Viborg Vand A/S og borgerne for ca. 2 millioner kroner. Der resterer nu kun en strømpeforing af de eksisterende kloakledninger som Energi Viborg Vand A/S har planlagt til udførelse i 2024/2025.

Vejbedet er allerede testet med succes i forbindelse med et kraftigt regnskyl i august måned, og står nu flot med de nyplantede stauder.

– Vi er stolte af det samlede projekt. Det har sparet borgerne for en del penge, og mange af husejerne ser nu regnvandet som en ekstra ressource. Nogle har etableret lavninger i græsplænen til opsamling, mens andre har valgt regnvandsfaskiner eller regnbede og andre igen opsamling i regnvandstønder, slutter en tilfreds Pia Mandrup.

Kontakt for mere information

Jørgen Dau
Salgschef
+45 23999408

Se referencer