Glatstøbte specialelementer

Glatstøbte betonoverliggere/bjælker
- efter opgave


Oranje Beton A/S fremstiller glatstøbte
overliggere/bjælker efter opgavemål,
til anvendelse som portoverliggere,
bagmursbjælker m.v.


Bredde fra 100 - 450 mm.
Højde fra 130 mm - 2 skift
190 mm - 3 skift
260 mm - 4 skift eller efter opgave

Længder Individuelt efter opgave 

Billede
Billede

Glatstøbte betonsøjler

 

Oranje Beton A/S fremstiller runde
og firkantede betonsøjler i
Ø 150 - Ø 190 - Ø 235 - Ø 300mm.

Længder individuelt efter opgave.

Søjlerne udføres standard med
Ø 16 mm bøsning i top.

 

Andre indstøbninger efter opgave
(svejseplade m.v.)

Billede
Billede

Glatstøbte murafdækning, murkroner, gesimser eller sternplader efter mål.

Til restaurering eller renovering kan
Oranje lave afdækninger efter opgave.

Send os et snit/tegning over de
ønskede mål og udformning.

Billede


Billede
 
Skorstensafdækninger
Skorstensafdækning støbes med glat
eller pudset overflade begge med let
fald, alt efter opgave.

Send et snit/tegning over afdækningen
bemærk om det er pibemål eller
afdækningsmål – 1 – 2 – 3 eller flere
huller samt placering af huller.
Vi afgiver tilbud inden endelig ordre.

Billede


Billede
 
Henvend Dem til vores salgsafdeling med Deres opgave for pristilbud.